Styrke

Et område som er sammensat af forskellige udnyttelsesgrader. Alligevel opfattes området som et ensartet landskab, der adskiller sig fra naboområderne. De store gårde sætter sit præg på den nordlige del af området og den tidlige industrialisering sætter sit præg på området omkring Knabstrup Stationsby og mod Knabstrup teglværk (som dog er beliggende i område 24 Vedebjerg).

Tilstand

Området er relativt autentisk. Der ses ikke at være sket en større udvikling siden 2. Verdenskrig. Der er dog sket en vis byudvikling i Knabstrup by.

Sårbarhed

Landskabet vil være sårbart over for større tekniske anlæg. Især i den nordlige del, som er den mest åbne, vil sådanne anlæg kunne ses over lang afstand. Mod syd er der omvendt risiko for, at de tekniske anlæg vil have stor påvirkning af de mindre bebyggelser og det mere kuperede landskab.

Særlige landskabelige forhold

De store gårde
Mod nord ligger de tre store gårde Toftholm, Nøkkentved og Dyrehavegård og mod sydøst ligger Dortheaslyst. De er ikke egentlige godser, men nogle af dem har gennem tiderne været ejet af de større godser længere mod syd, eksempelvis Knabstrupgård og Torbenfeldt. De fire større gårde danner tilsammen et herregårdslignende landskab, dog i mindre skala end et egentligt herregårdslandskab.

Vejbebyggelser
Langs flere af vejene i området er opstået husmandsbebyggelser. Det ses særlig tydeligt ved Ibshuse og Sandbakke. Men også den ældre bebyggelse i Knabstrup er opstået langs vejene til Mørkøv Kirkeby og mod Bakkerup.