Forord

Her finder du informationer om de 49 kulturmiljøer, der er udpeget i kommuneplanen. Du kan downloade beskrivelserne af kulturmiljøerne under fanerne herover.

Kulturmiljøerne er udpeget på grundlag af en faglig vurdering og efter en offentlig høring i forbindelse med den tidligere regionplanlægning. Formidling af viden om beskyttelsesværdierne kan forhåbentlig medvirke til en fælles forståelse for og vilje til at beskytte de enkelte kulturmiljøers bevaringsværdier.

Materialet er et baggrundsmateriale, der kan anvendes, når bevaringsværdierne skal vurderes og sikres i forbindelse med om og tilbygninger, sagsbehandling og planlægning.

Download beskrivelser af udpegede kulturmiljøer

Kulturmiljøer i byerne

Kulturmiljøer i det åbne land

Status

Spørgsmål

Har du spørgsmål til indholdet i kulturmiljøbeskrivelserne eller til kulturværdier generelt kan du sende en mail til plan@holb.dk eller ringe til planteamet på telefon 7236 3636