Vurdering af vandkvalitet

Kvaliteten af drikkevandet i Holbæk Kommune er vurderet i henhold til Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg ref //. Vurderingerne er foretaget på baggrund af de senest tilgængelige drikkevandsanalyser for perioden 2009-2010, hvor der er foretaget tilstandsvurdering af vandværkerne i forbindelse med udarbejdelsen af denne plan.

Naturligt forekommende stoffer

Grundvandet indeholder en række naturligt forekommende stoffer, hvis koncentrationer kan variere ud fra den geologiske sammensætning af grundvandsmagasinet, der indvindes fra. Mange af stofferne, heriblandt jern, mangan og ammonium reduceres ved den simple behandling på vandværket, dog kan disse stoffer nogle gange optræde i så høje koncentrationer at de giver udfordringer for vandbehandlingen.

Andres stoffer som f.eks. NVOC reduceres ikke ved simpel vandbehandling, så hvis koncentrationen er høj i råvandet, vil den også være det i det færdigbehandlede vand.

Figur 1 viser kvaliteten af drikkevandet mht. naturligt forekommende stoffer.

Meget tilfredsstillende – ingen overskridelser af drikkevandskriteriet
Tilfredsstillende – overskridelser af drikkevandskriteriet for stoffer som kan fjernes ved almindelig vandbehandling
Utilfredsstillende – overskridelser af drikkevandskriteriet for stoffer som ikke kan fjernes ved almindelig vandbehandling

 

 

 

Miljøfremmede stoffer

Miljøfremmede stoffer, er stoffer som ikke forekommer naturligt i grundvandet. De stammer fra overfladepåvirkninger som er menneskeligt skabte. Det kan f.eks. være brug af pesticider til bekæmpelse af ukrudt anvendt af både private og landbrug, men det kan også være industri og virksomheders brug af kemikalier.

Figur 2 viser drikkevandskvaliteten for miljøfremmede stoffer.

Meget tilfredsstillende – der er ikke påvist miljøfremmede stoffer
Tilfredsstillende – der er påvist miljøfremmede stoffer under drikkevandskriteriet
Utilfredsstillende – der er påvist miljøfremmede stoffer over drikkevandskriteriet

 

 

Mikrobiologiske stoffer

Drikkevand undersøges rutinemæssigt for Coliforme bakterier, E.coli, samt for Kimtal ved 22 °C og Kimtal ved 37 °C.

Drikkevand indeholder næsten altid nogle få kim. Forhøjede kimtal kan skyldes enten en forurening med overfladevand eller ophobning af bakterier på vandværket, typisk i sandfiltret. Kim er sjældent sygdomsfremkaldende, og kimtal ved henholdsvis 22 °C og 37 °C er tilladt i mindre mængder.

Coliforme bakterier findes især i jord, støv og rådnende plantedele. Derudover findes disse ligesom E.coli også i tarmkanalen hos både varmblodede og vekselvarme dyr, herunder mennesket. De kan være sygdomsfremkaldende, og de derfor uønskede i drikkevand.

Figur 3 viser drikkevandskvaliteten når det drejer sig om mikrobiologiske stoffer.

Meget tilfredsstillende – der er ikke påvist mikrobiologiske stoffer
Tilfredsstillende – der er påvist mikrobiologiske stoffer over drikkevandskriteriet
Utilfredsstillende – der er påvist mikrobiologiske stoffer over drikkevandskriteriet

 

 

Samlet vurdering

Kvaliteten af det drikkevand, som vandværkerne i Holbæk kommune producerer, er generelt rigtig god. Af figur 4 fremgår det at 3 % af vandværkerne i Holbæk Kommune producerer drikkevand med en kvalitet som kan betegnes som meget tilfredsstillende og dermed opfylder alle kriterier for drikkevand.

76 % af vandværkerne har drikkevand af en tilfredsstillende kvalitet, hvilket vil sige at de kan have problemer med overskridelser af naturligt forekommende stoffer, som kan fjernes ved almindelig vandbehandling, eller at der er påvist miljøfremmede stoffer eller mikrobiologiske stoffer under grænseværdien for drikkevand.

Endelig har 21 % af vandværkerne drikkevand af en utilfredsstillende kvalitet, hvilket skyldes at de har overskridelser af grænseværdien for enten naturligt forekommende stoffer, som ikke kan fjernes ved naturlig vandbehandling, miljøfremmede stoffer eller mikrobiologiske stoffer.

Figur 4 viser den generelle kvalitet af drikkevandet, både mht. naturligt forekommende, miljøfremmede og mikrobiologiske stoffer.

Meget tilfredsstillende – ingen overskridelser af drikkevandskriteriet
Tilfredsstillende – overskridelser af drikkevandskriteriet for stoffer som kan fjernes ved almindelig vandbehandling
Utilfredsstillende – overskridelser af drikkevandskriteriet for stoffer som ikke kan fjernes ved almindelig vandbehandling

 

 

Drikkevandskvaliteten for de enkelte vandværker

Tabel 1 viser drikkevandskvaliteten for de enkelte vandværker. (Baseret på 2010 situationen)

Vandværk Naturligt
forekommende 
stoffer
Miljøfremmede stoffer Mikrobiologiske stoffer Samlet vurdering
Allerup Vandværk        
Arnakke Gods A/S        
Baptisternes Skole        
Beauvais        
Bognæs Ny Vandværk        
Brorfelde Vandværk        
Bukkerup Vandværk        
Bybjerg - Orø Vandværk        
Børrehoved Vandværk        
Dønnerup Gods Vandværk        
Færgebakkerne Vandværk        
Gislinge Vandværk        
Gl. Tølløse Vandværk        
Grundmosegård Vandværk        
Hagested Vandværk        
Hagestedgård        
Hjembæk Vandværk        
Holbæk Forsyning- Langerød Værket        
Holbæk Forsyning- Søndre Vandværk        
Holmstrup Vandværk        
Igelsø Vandværk        
Jukkerup Vandværk        
Jyderup Stationsby Vandværk        
Jyderup Østre Vandværk        
Kisserup Vandværk        
Knabstrup Teglværks Vandværk        
Knabstrup Vandværk        
Knabstrup Hovedgård        
Kr. Eskilstrup Vandværk        
Kundby Vandværk        
Kvanløse Vandværk        
Kvarmløse-Tølløse Vandværk        
Langåsen Vandværk        
Markeslev Strand Vandværk        
Militærdepot Regstrup        
Mørkøv Vandværk        
Mårsø Vandværk        
Nr. Eskilstrup Vandværk        
Ny Hagested - Trønninge Vandværk        
Næsby Vandværk        
Nørre Jernløse Vandværk        
Orøgård Vandværk        
Regstrup Udflytter Vandværk        
Regstrup Vandværk        
Salvig Vandværk        
SEAS-NVE Holding A/S        
Skamstrup Vandværk        
Skellingsted Vandværk        
Skolehjemmet Orøstrands Vandværk        
Smidstrup Vandværk        
Soderup Vandværk        
St. Merløse Vandværk I/S        
Stigs Bjergby Vandværk        
Stokkebjerg-Godthåb Vandværk        
Svinninge Vandværk        
Søbjerg Vandværk        
Søtofte Vandværk        
Tingerup Vandværk        
Tjebberup Vandværk        
Tjørnede Vandværk        
To-Bjerg Vandværksforening        
Tuse Vandværk        
Ugerløse Vandværk        
Undløse Vandværk I/S        
Vestervangen Vandværk        
Vipperødgårde Vandværk        
Vandværk Naturligt
forekommende 
stoffer
Miljøfremmede stoffer Mikrobiologiske stoffer Samlet vurdering