Delområder

16.01 Bakkerup
Mere kuperet terræn og tættere bebyggelse. Delområdet strækker sig over hele områdets sydlige del. Terrænmæssigt danner delområde 16.01 en overgang til område 24 Vedebjerg. Delområde 16.01 er dog bebyggelsesmæssigt og kulturgeografisk væsentligt forskelligt fra område 24. Bortset fra Dortheaslyst, ligger der ingen større gårde i dette delområde. Der ses flere bebyggelser, som ikke er egentlige landsbyer. Dette er eksempelvis Ibshuse, Sandbakke, Stoltenborghuse og Tvede.