Affaldsplan 2021 - 2032

Forord

Holbæk Kommune har udarbejdet en 12-årig plan, der fastlægger kommunens indsats på affaldsområdet.

Planen revideres hvert 6. år.

Affaldsplanen indeholder de mål og indsatser Holbæk Kommune har sat for affaldshåndteringen indtil 2032.

 

Affaldsplanen

Affaldsplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Fors A/S og Holbæk Kommune og er bygget op omkring tre temaer, som understøttes af underliggende indsatsområder.

Temaerne for affaldsplanen er:

  • Forebyggelse af affald
  • Ressourcer i kredsløb
  • Fra viden til handling

Inden for hver af de tre temaer er der en række indsatsområder, og yderligere målsætninger, der understøtter kommunen ambitioner på miljø- og klimaområdet og som arbejdet med affaldsplanen løbende vil bruge som pejlemærker.

Se planen

Affaldsplanen 2021 - 2032 på dette link

Se endvidere affalds- og datakortlægning for Holbæk Kommune:

Affalds- og datakortlægning