Om Strategi for Klimatilpasning

Formålet med Strategi for Klimatilpasning for Holbæk Kommune er at skabe et overblik over de udfordringer som vi i Holbæk Kommune står overfor som følge af klimaforandringerne. Strategien indeholder en overordnet udpegning af hvilke områder som kan være oversvømmelsestruede i forbindelse med skybrud, stormflod, vandløb og grundvand. Strategien udpeger nogle overordnede geografiske områder som enten er eller vil være i risiko for oversvømmelse. Derudover formuleres en række handlinger som skal være medvirkende til, at Holbæk Kommune fremadrettet bedre kan håndtere klimarelaterede udfordringer ud fra et proaktivt og helhedsorienteret perspektiv. 

Strategi for Klimatilpasning vil blive revideret hvert 4. år, næste gang i 2024. 

Download

Hent Strategi for Klimatilpasning her.

Der er som del af forarbejdet til Strategi for Klimatilpasning, blevet udført en risikokortlægning som kortlægger aktuel og fremtidig risiko ifm. oversvømmelse. Nedenstående baggrundsrapport indeholder baggrund, teknisk beskrivelse samt forudsætninger anvendt i kortlægningen.

Hent baggrundsrapport for risikokortlægning af oversvømmelse her

Forslag og vedtagelse

Forslag til Strategi for Klimatilpasning blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. maj 2022.

Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 18. maj 2022 – den 6. juli 2022

Strategi for Klimatilpasning blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. september 2022.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til strategien kan du kontakte Vækst og Bæredygtighed - Holbæk Kommune.

E-mail: plan@holb.dk