Geologi og jordbund

Området består primært af moræne, med en lille del marint forland. Den fremherskende jordtype er sandblandet lerjord.

Foto/Illustration/Kort

Terræn

Terrænmæssigt er området opdelt i to dele. Den østlige del er præget af småbakket moræne og den vestlige del af en moræneflade, som skråner let mod fjorden.

Bakket terræn i den østlige del af området.

Vandelementer

Der er kun få vandelementer i området, primært beliggende i den østligste del, hvor Kalve Å løber langs grænsen. Her er også Kalvemose beliggende.

Kyst

Området støder op til Holbæk Fjord, kysten er smal og stenet og præget af tilgroet strandeng.

Udsigt over Holbæk fjord.