Rumlige forhold

Skala Stor
Rumlig afgrænsning: Åbent
Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Dominerende
Visuel uro Roligt
Støj: Afdæmpet

Erkiksholm skov udgør et lukket element i områdets østlige del. Der forekommer relativt mere støj i området omkring Munkholmvej end i resten af området. Den vestlige del er domineret af landbrug især omkring Eriksholm Avlsgård, hvor de store markstrukturer erkendes. Ved Eriksholm Mark er skalaen mindre end i den resterende del af området. 

Helheder og enkeltelementer

Vandelementer
Fjorden har stor betydning i den østlige del af området. Vandet benyttes flere steder til rekreative aktiviteter dog mest i form af lystfiskeri eller at nyde udsigten.

Naturarealer og skove
Eriksholm skov

Kulturhistoriske helheder
Herregårdslandskabet trækker kulturen ind i landbrugslandet.

Markante udsigter og elementer
Udsigt over fjorden og Munkholmbroen

Udsigt over fjorden og Munkholmbroen.