Hvad er temaplaner?

Temaplaner er planer, som indeholder bestemmelser om særlige forhold som f.eks. Vandforsyning, varmeforsyning eller spildevandshåndtering. Temaplaner kan også være planer for et særligt område, og indeholde hensigter i forhold til områdets fremtidige udvikling.

Temaplaner der vedrører miljø, natur og fysisk planlægning er samlet på denne side.