Hvad er temaplaner?

Temaplaner er planer, som indeholder bestemmelser omkring særlige forhold som for eksempel, vandforsyning, varmeforsyning, eller spildevandshåndtering. Temaplaner kan også være planer for et særligt område, og indeholde hensigter i forhold til områdets fremtidige udvikling.

Temaplaner der vedrører miljø, natur og fysisk planlægning er samlet på denne side.