Ret og pligt

På de følgende sider, kan du læse mere om dine rettigheder og pligter som grundejer, uanset om din ejendom er kloakeret eller ligger i det åbne land.

Mulighed for afdragsordning til kloakudgifter

Har du modtaget et varsel om påbud fra kommunen om, at du skal have ordnet dine kloakforhold inde på din ejendom, men du har svært ved at finde pengene til det? Så har du, måske, mulighed for at søge om adgang til afdragsordningen.

Hvis du skal tilslutte dit spildevand til offentlig kloak, eller skal foretage en forbedret rensning af din nuværende spildevandsløsning, har du følgende mulighed:

Du søger om adgang til afdragsordningen hos Kommunen – spildevandsteamet, som tjekker, at du opfylder de økonomiske krav. Det er den samlede husstandsindkomst, der bestemmer om du kan få adgang til ordningen. Vær opmærksom på, at det både er tilslutningsbidraget til Fors A/S samt udgiften til kloakmesteren, der ansøges om afdragsordning til.

Du finder oplysninger om afdragsordningen samt ansøgningsblanketten på Holbæk Kommunes hjemmeside ved at følge dette link link til afdragsordning til kloakudgifter.

Loven kan tit være en labyrint at finde rundt i, derfor kan det være en god ide, at ringe til kommunen, hvis du er i tvivl.