Styrke

Den nuværende bygrænse er ikke dominerende. Ny bebyggelse er dog tydelig i det nybyggede område øst for Sofiesmindealle. Til trods for, at der er tilføjet nye elementer gennem tiden, så virker området stadig homogent. Der kan derfor tilføjes elementer af samme skala som det nuværende landskab.

Området virker som en velafgrænset helhed der er domineret af store skove, ensartet markstruktur og nogle steder nærheden til vandet.

Tilstand

Området virker autentisk om end der er tilføjet nye elementer som golfbane og beplantninger.

Golfbanen på Kirsebærholm.

Sårbarhed

Området er truet af byudvikling. Nye bydele kan ikke indpasses i området. Tilsvarende vil større tekniske anlæg og store gårdanlæg virke negativt og sløre autenticiteten.

Særlige landskabelige forhold

Området ved Bredetved og øst her for ned til Eriksholm Skov danner et delområde (delområde 01.03), som i særlig grad virker autentisk. Dette område er særlig sårbart og der bør i særlig grad tages hensyn til dette område.

Udsigter til vandet bør bibeholdes hvor de findes i dag.

Området danner en god overgang mellem byen og skovene og fjorden ved Munkholm.