Planstrategi 2023 - Vild med hele Holbæk

Om Planstrategi 2023

Planstrategien fremlægger kommunalbestyrelsens overordnede mål for kommunens fremtidige udvikling. Planstrategien sætter dermed rammen for den kommende revision af Kommuneplanen.

Planstrategien indeholder fire temaer, der beskriver den ønskede udvikling i Holbæk Kommune. De fire temaer er vores pejlemærker for det kommende arbejde med kommuneplanen og den fysiske planlægning i Holbæk kommune. Et fokus på disse temaer skal bidrage til at sikre, at Holbæk Kommune også i fremtiden er et godt sted for os alle.

Temaerne er:

·       Holbæk som klimakommune

·       Natur og biodiversitet

·       Udvikling i by og land, herunder bosætning

·       En erhvervsvenlig kommune, herunder uddannelse

Status: planen er i forslag

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. november 2022 at sende Planstrategi 2023 i offentlig høring. Høringen løber fra den 21. november 2022 til den 23. januar 2023. 

Hvis du vil sende et høringssvar, kan du sende en mail til plan@holb.dk eller sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Erhverv, 0899 Kommuneservice, att.: Plan. Høringssvar skal være modtaget senest den 23. januar 2023.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser dit navn og adresse i et høringssvar samtykker du til, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Efter høringsperiodens afslutning behandler Kommunalbestyrelsen de indkomne bemærkninger og beslutter, om bemærkningerne giver anledning til ændringer i Planstrategien.

Du kan desuden se mere ved at klikke på dette link (deltag.holbaek.dk)

Yderligere 

Planstrategien er det første skridt i retningen mod en nye kommuneplan. Du kan læse mere om hele processen og stille spørgsmål på deltag.holbaek.dk