Planstrategi 2023 - Vild med hele Holbæk

Om Planstrategi 2023

Planstrategien fremlægger kommunalbestyrelsens overordnede mål for kommunens fremtidige udvikling. Planstrategien sætter dermed rammen for den kommende revision af Kommuneplanen.

Planstrategien indeholder fire temaer, der beskriver den ønskede udvikling i Holbæk Kommune. De fire temaer er vores pejlemærker for det kommende arbejde med kommuneplanen og den fysiske planlægning i Holbæk kommune. Et fokus på disse temaer skal bidrage til at sikre, at Holbæk Kommune også i fremtiden er et godt sted for os alle.

Temaerne er:

·       Holbæk som klimakommune

·       Natur og biodiversitet

·       Udvikling i by og land, herunder bosætning

·       En erhvervsvenlig kommune, herunder uddannelse

Status: planen er vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog Planstrategien den 22. marts 2023. Forslag til planstrategi havde forud herfor været i offentlig høring fra den 21. november 2022 til den 23. januar 2023. Du kan se kommunalbestyrelsens vedtagelse af Planstrategien her: link

 

Yderligere 

Planstrategien er det første skridt i retningen mod en nye kommuneplan.