Hurtige tal

Der er 53 såkaldt almene vandværker i Holbæk Kommune. Det største af disse er Holbæk Forsyning, der ejes af Holbæk Kommune. Alle øvrige værker er private.

Holbæk Forsyning driver 2 vandværker, Langerød og Søndre. Samlet oppumper Holbæk Forsyning ca. 2,5 mio. m3 grundvand pr. år og udgør således knap 40 % af den samlede indvinding i kommunen.

6 af de øvrige vandværker indvinder hver mere end eller har indvindingstilladelser over 200.000 m3 - dette er Gislinge, Jyderup Stationsby og Jyderup Østre, Kundby, Kvarmløse-Tølløse, Mørkøv og Svinninge. Disse indvinder tilsammen ca. 1,7 mio. m3 årligt, hvilket udgør ca. 28 % af vandværkernes indvinding.

Samlet indvinder vandværkerne ca. 6 mio. m3 pr. år. Dertil kommer de erhvervsmæssige indvindinger på i alt knap 400.000 m3 pr. år

Se eventuelt figur 1, 2 og 3 under Forbrugerne > Det nuværende forbrug.

De resterende 43 almene værker varierer i størrelse fra få tusidende m3 i årlig indvinding til lige under 200.000 m3.

11 såkaldt ikke almene vandværker, det vil sige indvindinger/vandværker med mellem 3 og 9 forbrugere tilsluttet, indvinder tilsammen ca. 200.000 m3, hvoraf den største Beauvais alene indvinder ca. 175.000 m3.

Fig 1. Fordeling af indvinding 2009

 

Flere data

Flere data om vandværkerne findes i tabellerne nedenfor.

Vandværkernes tilstand

I forbindelse med tilsynsrunden på vandværkerne i 2010, er der gennemført en vurdering af vandværkernes tilstand. Generelt er vandværkerne fundet i en god tilstand.

10 vandværker er fundet i særdeles god tilstand både bygningmæssigt og maskinelt, 45 vandværker er fundet i god tilstand og af de resterende 9 vandværker er kun et enkelt - og kun på maskindelene - vurderet som uacceptabelt, medens resten er kategoriseret som i nogenlunde stand.

Teknisk hygiejnisk er alle vandværkerne betegnet som i god eller acceptabel tilstand.

 

Bygningsmæssig og maskinel tilstand

1

Særdeles god

 

2

God

 

3

Nogenlunde god

(=acceptabel). Reparation eller udbedring bør foretages.

4

 Uacceptabel 

Opfylder ikke vandforsyningslovens / vandforsyningsnormens krav og anlægget er mht. forsyningssikkerhed uforsvarligt. 

 

Teknisk-hygiejnisk tilstand

A

God

Vandkvalitetskrav er overholdt.

B

Acceptabel  

Enkelte vandkvalitetskrav er ikke overholdt eller der skønnes at være fare herfor pga. uhensigtsmæssig indretning af boringer, behandlingsanlæg mv.

C

Uacceptabel  

Flere vandkvalitetskrav er ikke overholdt, eller der skønnes at være fare herfor pga. uhensigtsmæssig indretning af boringer, behandlingsanlæg mv.

Vandværkernes tilstand

Tabel 1. Vurdering af vedligeholdelsestilstand på vandværk, Tilsyn 2010

Vandværk Bygningsmæssig tilstand Maskinel og elektrisk tilstand Teknisk hygiejnisk tilstand
Allerup 2 2 A
Arnakke Gods 3 4 C
Baptisternes skole 2 2 A
Beauvais 3 3 A/B
Bognæs, Ny 2 2 A
Brorfelde 2 2 A
Bukkerup 2 2 A
Bybjerg – Orø 1 1 A
Børrehoved 2 2 A
Dønnerup Gods 2 2 A
Færgebakkerne 2 2 A
Gislinge 2 2 A/B
Gl. Tølløse 2 1 A
Grundmosegård 2 2/2 A
Hagested 2 2 A/B
Hagestedgård 3/4 3 B
Hjembæk 2 2 A
Holbæk Forsyning, Søndre Vandværk 1 1 A
Holbæk Forsyning, Langerød Vandværk 1 1 A
Holmstrup 2 2 A/B
Igelsø 2 2 A
Jukkerup 2-3 2-3 A
Jyderup Stationsby 2 2 A
Jyderup Østre 2 2 A
Kisserup 2 2 A
Knabstrup 1-2 1-2 A
Knabstrup Hovedgård 2-3 2 A
Knabstrup Teglværk 2 1-2 A
Kr. Eskilstrup 2 2 A
Kundby 2 2 A/B
Kvanløse 2 1-2 A
Kvarmløse – Tølløse 2 2 A
Langåsen 2 2 A
Markeslev Strand 2 3 B
Militærdepotet Regstrup 3-4 3-4 B-C
Mørkøv 2 2 A
Mårsø 2 2 A
Næsby 2 2 A
Nr. Eskilstrup 2 2 A
Nr. Jernløse 2 2 A
Ny Hagested – Trønninge 2 2 A
Orøgård 2 2 A
Regstrup 2 1-2 A
Regstrup Udflytter -* - -
Salvig 2 2 A
SEAS–NVE 2 2 A
Skamstrup 1-2 1-2 A
Skellingsted 1-2 1-2 A
Skolehjemmet Orøstrand 2 2 A
Smidstrup 1-2 1-2 A
Soderup 2-3 2 A
St. Merløse 1 1 A
Stigs Bjergby 2 2 A
Stokkebjerg – Godthåb 2 2 A
Svinninge 2 2 A
Søbjerg 2 2 A
Søtofte 2 2 A
Tingerup 1-2 1-2 A
Tjepperup 2 2 A
Tjørnede 2 2 A
To-Bjerg 1 1 A
Tuse 2 2 A
Ugerløse 2 2 A
Undløse 2 2 A
Vestervangen 2 2 A
Vipperød 2 2 A
Vandværk Bygningsmæssig tilstand Maskinel og elektrisk tilstand Teknisk hygiejnisk tilstand

* vandværket er revet ned

Boringernes tilstand

Tabel 2. Vurdering af vedligeholdelsestilstand på boringerne, Tilsyn 2010

Indvindingsanlæg Bygningsmæssig tilstand Maskinel og elektrisk tilstand Teknisk hygiejnisk tilstand
Allerup 2 2 A
Arnakke Gods 4 2 C
Baptisternes Skole 2 2 A
Beauvais 2/3 2 A-A/B
Bognæs 1/2 1 A
Brorfelde 2 2 A
Bukkerup 2 2 A
Bybjerg – Orø 1-2 1-2 A
Børrehoved 1 1 A/B
Dønnerup Gods 2 2 A
Færgebakkerne 2/ 2-3 2 A-A/B
Gislinge 2 2 A
Gl. Tølløse 2 2 A
Grundmosegård 3 2 B
Hagested 2 2 A
Hagestedgård 2 2 A/B
Hjembæk 2 2 A
Holbæk Forsyning, Søndre Vandværk 1 1 A
Holbæk Forsyning, Langerød Vandværk 1 1 A
Holmstrup 2 2 A/B
Igelsø 1-2/3 1-2/2 A
Jukkerup 2-3 2-3 B
Jyderup Stationsby 2 2 A
Jyderup Østre 2 2 A
Kisserup 2 2 A
Knabstrup 2 2 A
Knabstrup Hovedgård 2 2 A
Knabstrup Teglværk - - -
Kr. Eskilstrup 1-2 1-2 A
Kundby 2 2 A/B
Kvanløse 1-2/2 2 A
Kvarmløse – Tølløse 2 2 A
Langåsen 2 2 A
Markeslev Strand 1-2 2 A
Militærdepotet Regstrup 2 2 A
Mørkøv 1 1 A
Mårsø 2 2 A
Næsby 2 2 A
Nr. Eskilstrup 2/3 2/3 A
Nr. Jernløse 1-2/2 2 A
Ny Hagested – Trønninge 2 2 A/B
Orøgård 2 2 A
Regstrup 1-2 2 A
Regstrup Udflytter 2 2 B
Salvig 2 2 A
SEAS –NVE 2 2 A
Skamstrup 2 2 A
Skellingsted 2 2 A
Smidstrup 2 2 A
Skolehjemmet Orøstrand 2 2 A
Soderup 2 2 A-A/B
St. Merløse 2 2 A
Stigs Bjergby 1-2 2 A-A/B
Stokkebjerg – Godthåb 2 2 A
Svinninge 2 2 A
Søbjerg 2 2 A
Søtofte 2/2-3 2 A/A-B
Tingerup 2/2-3 2 A
Tjepperup 2 2 A
Tjørnede ? ? A
To-Bjerg 1/2 2 A
Tuse 2 2 A/ A-B
Ugerløse 1 1 A
Undløse 2 2 A
Vestervangen 2 2 A
Vipperød 2 2 A
Indvindingsanlæg Bygningsmæssig tilstand Maskinel og elektrisk tilstand Teknisk hygiejnisk tilstand

* vandværket er revet ned

Vandværkernes kapacitet

Tabel 3. Kapacitet, indvinding og vandværker, Oplysninger fra 2009/2010

Vandværk Indvindings-tilladelse (m3/år) Indvinding 2009 (m3/år) Indvindings-kapacitet (m3/t) Behandlings-kapacitet (m3/t) Udpumpnings-kapacitet (m3/t) Beholder-kapacitet    (m3) Antal forbrugere
Allerup 50.000 29.406 16 16 71 40 278
Arnakke Gods 2.910 350 - - - - 4
Baptisternes skole 9.000 5.282 - - - 0 1
Beauvais 300.000 176.816 - - 0,4 320 1
Bognæs, Ny 7.500 6.906 16 - - - 170
Brorfelde 4.000 3.332 - - - 3,2 20
Bukkerup 19.000 17.336 - - 19 50 60
Bybjerg – Orø 40.000 32.233 14,6 14,6 25 88 440
Børrehoved 20.000 12.189 5 2 10 40 100
Dønnerup Gods 2.395 2.860 - - - - 12
Færgebakkerne 30.000 27.200 25 6 27,5 40 375
Gislinge 280.000 164.196* 71 50 68 1.200 500
Gl. Tølløse 20.000 6.461 - - 10 60 75
Grundmosegård 6.500 3.000 - - - -  6
Hagested 20.000 15.641 5 5 30 110 170
Hagestedgård - 750 - - - - 3
Hjembæk 50.000 15.980 6 6 19,5 24 70
Holbæk Forsyning, Søndre Vandværk 1.050.000 926.565 98 98 395 800 2500
Holbæk Forsyning, Langerød Vandværk 1.450.000 1.490.120 317 371 665 1.000 2500
Holmstrup 6.931 1.954 - - - - 10
Igelsø 25.000 18.000 - - 18 45 100
Jukkerup 4.620 1.599 - - - 0 35
Jyderup Stationsby 300.000 181.240 96 80 80 340 900
Jyderup Østre 445.000 160.729 - 82 180 450 30
Kisserup 75.000 67.855 45 35 - 475 500
Knabstrup 140.000 106.827   24 60 200 480
Knabstrup Hovedgård 3.600 1.164 - - - - 13
Knabstrup Teglværk 2.500 1.961* - - 12 20 30
Kr. Eskilstrup 90.000 70.058 90 60 70 200 550
Kundby 235.000 114.501 72 60 60 250 354
Kvanløse 20.000 17.852* 10 10 14 90 120
Kvarmløse – Tølløse 300.000 285.543 - 700 - - 1850
Langåsen 10.000 10.739 6 6 10 23,5 64
Markeslev Strand 100.000 87.398 24 24 96 410 810
Militærdepotet Regstrup 2.000 7.500 - - - - 5
Mørkøv 380.000 283.630 100 100 150 229 -
Mårsø 20.000 16.696 8 2,5 18 120 116
Næsby 4.000 1.655 5 - - 40 40
Nr. Eskilstrup 18.000 13.305 - - 16 40 25
Nr. Jernløse 35.000 25.553 16 - 78 150  
Ny Hagested – Trønninge 35.000 30.782 - 22 - 185 220
Orøgård 9.000 4.884 6 6 20 25 100
Regstrup 85.000 105.790 38 36 36 141 650
Regstrup Udflytter 30.000 19.821 - - - - 185
Salvig 15.000 7.465 8 8 28 75 302
SEAS–NVE 25.000 3.850 10   18 8 10
Skamstrup 40.000 35.174 22 15 17 100 180
Skellingsted 35.000 32.044* 10 10 21 65 112
Skolehjemmet Orøstrand - 2.694 - - - - 1
Smidstrup 15.000 7.123 - - - 20 40
Soderup 50.000 49.583 16 15 54 60 160
St. Merløse 105.000 72.574 45 45 60 300 653
Stigs Bjergby 155.000 103.047* 20 20 45 75 245
Stokkebjerg – Godthåb 34.000 21.903* 7-8 5 18 45 -
Svinninge 880.000 446.821 150 150 138 500 1517
Søbjerg 22.000 21.595 10 10 12 82 114
Søtofte 55.000 34.021 16 - - 25 155
Tingerup 20.000 17.530 - - 11 20 48
Tjepperup 30.000 28.248 8 8 37 30 283
Tjørnede 5.000 1.067 - - - 0 10
To-Bjerg 75.000 56.108 52 17** 50 52 550
Tuse 100.000 77.269 - 17 60 175 550
Ugerløse 125.000 103.385 - - 94 70 600
Undløse 170.000 144.302 65 65 85 100 850
Vestervangen 40.000 33.338 33,5 28 28 65 255
Vipperød 110.000

75.000
100.794

73.274
30

30
30

30
60

60
180

80
1100
Vandværk Indvindings-tilladelse (m3/år)  Indvinding 2009 (m3/år)  Indvindings-kapacitet (m3/t) Behandlings-kapacitet (m3/t)  Udpumpnings-kapacitet (m3/t)  Beholder-kapacitet    (m3)  Antal forbrugere

*Ældre end 2009

** kan øges til 40 m3/time i en kortvarig periode (nødforsyning)

 

Det er kun en del af vandværkerne, der har kunne oplyse deres kapacitet. De fleste værker er bygget på et tidspunkt, da vandforbruget var langt højere end i dag, og det må formodes at værkerne derfor har rigelig med kapacitet.

Se nærmere under fanebladet "Forsyningskrav".

Vandværkerens ledningsnet

Tabel 4. Ledningsnettet, 2010

Vandværk Ca. længde af ledningsnettet (Km) Aldersfordeling
<15 år (%) 15-30 år(%) >30 år (%)
Allerup 5,5 15   85
Arnakke Gods < 1 - - -
Baptisternes Skole <1 - - -
Beauvais 0,4 75 0 25
Bognæs, Ny 3,9 15 23 62
Brorfelde 3,0 - - -
Bukkerup 5,0 0 0 100
Bybjerg – Orø 14,9 33 33 33
Børrehoved 4,5 0 0 100
Dønnerup Gods < 1 - - -
Færgebakkerne 2,9 0 0 100
Gislinge 20,0 40 30 30
Gl. Tølløse 3,4 0 0 100
Grundmosegård - - - -
Hagested 4,5 40 40 20
Hagestedgård <1 0 30 70
Hjembæk 6,68 100 0 0
Holbæk Forsyning, Søndre Vandværk - - - -
Holbæk Forsyning, Langerød Vandværk 214 28,5 12,6 58,9
Holmstrup - - - -
Igelsø - - - -
Jukkerup - - - -
Jyderup Stationsby 24,3 0 0 0
Jyderup Østre 5,5 0 90 10
Kisserup - - - -
Knabstrup 2 10 60 30
Knabstrup Hovedgård - - - -
Knabstrup Teglværk < 1 - - -
Kr. Eskilstrup - - - -
Kundby - - - -
Kvanløse - - - -
Kvarmløse – Tølløse 150 30 30 40
Langåsen 6,0 0 80-90 10-20
Markeslev Strand 33,7 20 20 60
Militærdepotet Regstrup < 1 - - -
Mørkøv 35,8 100 0 0
Mårsø 5,0      
Næsby - - - -
Nr. Eskilstrup - 0 0 100
Nr. Jernløse 21,2 5 0 95
Ny Hagested – Trønninge 30,0 0 0 100
Orøgård 1,8 0 0 100
Regstrup - - - -
Regstrup Udflytter - - - -
Salvig 9,3 0 22 78
SEAS–NVE - 70 30 0
Skamstrup 20,4 0 30 70
Skellingsted 19,5 5 0 95
Skolehjemmet Orøstrand < 1 - - 100
Smidstrup 3,3 0 0 100
Soderup - - - 80
St. Merløse 34,0 10 10 80
Stigs Bjergby - - - -
Stokkebjerg – Godthåb 25,0 10 10 80
Svinninge 85,0 15 15 70
Søbjerg 24,0 10 40 50
Søtofte 25,0 0 0 100
Tingerup - - - -
Tjepperup - 20 0 80
Tjørnede 0,5 100 0 0
To-Bjerg 45,0 0 10 90
Tuse 28,0 0 0 100
Ugerløse 55,0 - - 100
Undløse 56,8 25 40 35
Vestervangen 4,8 0 8 92
Vipperød 46,4 5 5 90
Vandværk  Ca. længde af ledningsnettet (Km)  Aldersfordeling   
<15 år (%) 15-30 år(%) >30 år (%)

Ikke alle vandværker har kunne oplyse længde, materialer eller alder på deres ledningsnet. De fleste værker har dog bidraget med placeringen af ledningsnettene og det samlede net fremgår af kortbilag.

Alderen på ledningsnettene er overvejende over 15 år og på 28 vandværker også fortrinsvis over 30 år. Dette vurderes ikke at være et problem, idet vandledninger typisk holder i op mod 100 år.

Vandværker, der har ledningsnet der er mere end 50 år gamle, bør dog løbende holde øje med det svind, der sker fra nettet, f.eks. ved at måle forbruget i nogle stille nattetimer, hvor forbruget bør ligge nær nul.