Delområder

15.01 Kobbel Huse
Delområde, som opleves afsondret fra resten af område 15, da det ligger klemt inde mellem jernbanen og skovene ved Løvenborg. Delområdet opleves som velafgrænset, men samtidig meget åbent. I modsætning til resten af område 15, er delområde 15.01 helt fladt.

15.02 Sasserup Enge
Engområde beliggende langs Kalvemose Å, der adskiller sig ved kun i begrænset omfang at være dyrket. Delområdet fremstår i øvrigt ikke tydeligt i landskabet.

15.03 Søby
Kulturhistorisk helhed af husmandsudstykninger og mindre gårde. Alle bygget i perioden ......... . Karakteristisk ved at ligge tæt ved landevejen. Søby er udpeget som kulturmiljø.

15.04 Fruerskov
Mere lukket landskab, hvor skoven danner en markant grænse mod nord. Flere bevoksede diger og småplantninger er med til at undertrege denne oplevelse.

15.05 Ejlstrup
Lukket landskab afgrænset af Fruerskov og Vipperød by. Opleves som et landskab af mindre skala end resten af område 15. Ejendommene er i den sydlige del udelukkende fritidsejendomme. Delområderne 15.04 og 15.05 er meget lig hinanden, men i 15.05 opleves en lidt mindre skala.