Samarbejder

Samarbejder mellem Vandværker

Vandforsyningsplanen omtaler en række forskellige samarbejder mellem vandværker.

Vandværksforum er et eksistrende samarbejde mellem Holbæk Kommune, Beredskabet i Holbæk, repræsentanter for vandværkerne samt VN. Vandværksforum mødes 2 - 3 gange om året og har til formål at understøtte en god dialog mellem kommunens medarbejdere og vandværkerne.

Grundvandssamarbejdet er et forslag til et nyt organ, der har til formål at beskytte grundvandet og som finansieres af vandværkerne jf. Vandforsyningslovens § 52 a. Kaldes også Vandfond.

Vandråd er etableret under de tidligere kommuner som samarbejdsorganer. Er ikke længere aktive.

Vandværksklynger er et forpligtigende samarbejde mellem vandværkerne i et geografisk område. Formålet med disse klynger er at fastholde og forbedre forsyningssikkerheden. Klyngerne etableres i 2012 - 2013.