Vandforsyningen på Orø

Vandforsyningen på Orø varetages af følgende 7 vandværker:

  • Bybjerg-Orø Vandværk AMBA
  • Færgebakkerne Vandværk
  • Salvig Vandværk
  • Børrehoved vandværk
  • Orøgård Vandværk
  • Næsby Vandværk a.m.b.a.
  • Skolehjemmet Orøstrand Vandværk (ikke alment vandværk)

På kortet ses beliggenheden af de 7 vandværker.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af vandforsyningsplanen i 2010 udført tilsyn på alle kommunens vandværker, herunder vandværkerne på Orø.

Via dette link er det muligt at se resultatet af tilsynet, samt de administrative og tekniske data for vandværket. I beskrivelsen af vandværkerne i de følgende faner indgår desuden en kort opsummering af resultatet af grundvandskortlægningen inden for det enkelte vandværks indvindingsopland og grundvandsdannende opland.