Dyrkningsform

Området anvendes til intensiv landbrugsdrift. En del af området er beliggende i byzone og udlagt til erhverv. Langs fjorden er der områder med strandeng.

Marker ved Tveje Merløse.

Bebyggelse

Der er ingen sammenhængende bebyggelsesstruktur i området, som generelt er præget af nærheden til Holbæk by. Der findes der ud over byområder ved Tuse og landsbyen Tveje Merløse. Den åbne del af området er præget af spredte gårde og bebyggelse langs vejene. Landsbyen Allerup er opslugt af Holbæk by og fremstår derfor ikke som en selvstændig landsby.

Bymæssig bebyggelse i Tuse.

Beplantning

Der er flere mindre plantninger i området og enkelte bevoksede diger. Området er præget af mange enkeltrækkede levende hegn og tilstedeværelsen af en mindre, bynær skov i områdets nordlig del som en grøn kile i den vestlige del af Holbæk by. På trods af den bynære beliggenhed fremstår området meget grønt.

Marker og mindre bevoksninger

Kulturhistoriske helheder

Tveje Merløse landsby og kirke har bevaret sin oprindelige struktur.

Udsigt fra Kalundborgvej til fjorden.

Tekniske anlæg

Området er på grund af sin beliggenhed tæt på Holbæk by i høj grad præget af tilstedeværelsen af tekniske anlæg og infrastrukturelle anlæg. I den østlige del af området er en transformaerstation beliggende, og området gennemskæres af hovedveje, motorvej og jernbaner.

Motorvejsanlæg ved Tuse.