Strategisk Varmeplan 2022-2030

Om Strategisk Varmeplan 2022-2030

Arbejdet med ny Strategisk Varmeplan blev igangsat af Kommunalbestyrelsen den 16. december 2020.

Den Strategiske Varmeplan 2022-2030 erstatter den tidligere varmeplan fra 2015. Den Strategiske Varmeplan består af den overordnende strategi for at opnå fossilfri opvarmning i Holbæk Kommune, samt en handleplan, som uddyber, hvordan Holbæk Kommune kan nå i mål med udfasning af fossile brændsler.

Den Strategiske Varmeplan 2022-2030 tager afsæt i gældende lovgivning, nationalpolitiske aftaler og mål, samt Kommunalbestyrelsens godkendte planer og strategier. Den Strategiske Varmeplan 2022-2030 danner et grundlag for den fremadrettede indsats for omlægning af opvarmning i Holbæk Kommune mod grønne og bæredygtige varmekilder. Den Strategiske Varmeplan 2022-2030 er ikke juridisk bindende, men er vejledende og rammesættende for varmeforsyningens udvikling og planlægning i Holbæk Kommune. Det er alene de godkendte projektforslag, udarbejdet og godkendt efter Projektbekendtgørelsen, som er juridisk bindende planer.

Varmesektoren er i konstant udvikling og ikke statisk. Hvis grundforudsætningerne for varmeplanen ændres i planperioden, kan planen opdateres, så den afspejler der mest retvisende billede. Det kan f.eks. være tilfældet ved ny regulering med særlig betydning, forbedret data eller i forbindelse med revision af Kommuneplanen eller en kommende klimastrategi. Den Strategiske Varmeplan revideres hver 4. år.

Download

Her kan du se dokumenter vedrørende den Strategiske Varmeplan.

Selve varmeplanen: 

Strategisk Varmeplan 2022-2030

Handleplan til strategisk varmeplan, der beskriver de konkrete handlinger der skal udføres:

Handleplan til Strategisk Varmeplan

Baggrundsnotat - beregningsforudsætninger samt indledende analyse af samfundsøkonomi ved fjernvarmekonvertering:

Baggrundsnotat til Strategisk Varmeplan

Miljøvurdering af den Strategiske Varmeplan

Strategisk Varmeplan Miljøvurdering

Strategisk Varmeplan scooping

Strategisk Varmeplan Sammenfattende Miljøredegørelse

 

Vedtagelse

Den Strategiske Varmeplan 2022-2030 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune den 21. september 2022.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til den strategiske varmeplan kan du kontakte Holbæk Kommune, Plan og Erhverv på 72 36 36 36 eller energi@holb.dk.