Mål

Hovedmål for Forbrugerne

At sikre godt og sundt drikkevand til forbrugerne

Delmål

  1. At sikre et samarbejde mellem vandforsyninger og kommune, hvor man styrker arbejdet for godt og sundt drikkevand
  2. At drive vandforsyningsanlæggene med høj hygiejne, herunder samarbejde om dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS)
  3. At sikre en optimal drift af kildepladserne
  4. At udarbejde takststruktur der gør det muligt for alle borgere at opnå tilslutning til alment vandværk
  5. At borgerne informeres om beskyttelse af grundvandet herunder mulighederne for at undgå anvendelse af pesticider
  6. At arbejde for en god kvalitet også hos enkeltindvindere

Handleplan 2012 - 2021

Når byrådet har vedtaget vandforsyningsplanen vil Holbæk Kommune i samråd med Vandværksforum prioritere initiativerne.

Delmål Initiativer Ansvarlig Bemærkninger
1

Fælles uddannelse af vandværkspasserne.

Erfaringsudveksling styret af kommunen.

Vansdværkerne og kommunen

Ingen

Ingen

2

Fokus på hygiejne ved færdsel på vandværkerne.

Vandværkerne

Hygiejneregler skal udarbejdes af vandværkerne i fællesskab

3

Vandværkerne og kommunen opstiller i fællesskab et skema for egenkontrol.

Kommunen og vandværkerne

Der vil f.eks. være tale om aflæsning af el-forbrug og aflæsninger, der muliggør en beregning af vandtabet i ledningsnettet. 

4

Med udgangspunkt i vejledning fra Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) opstilles fælles model for beregning af og opstilling af takstblade.

Kommunen og vandværkerne

Ingen

5

Etablering af grundvandsråd.

Information om behandling af gylle i indvindingsoplandende.

Kommunen

Ingen

Ingen

6

At alle bliver ringforbundet indenfor planperioden

Kommunen

Efter plan - se delmål 2.2