Vand til alle

Holbæk Kommune har næsten 69.000 indbyggere.

Vandforsyningsplanen har til formål at sikre alle disse borgere rent og sundt drikkevand i tilstrækkelige mængder.

I dette afsnit beskriver vi derfor både de forbrugere, der allerede er sikret drikkevand fra de 53 almene vandværker, og de forbrugere der får vand fra ikke-almene værker eller egne boringer.

Under den fremtidige forsyningstruktur kan du læse om de tiltag som Holbæk Kommune planlægger for at sikre at alle borgere også har tilstrækkeligt rent og sundt drikkevand i år 2021.