Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en miljøvurdering af forslaget til spildevandsplanen.

Link til afgrænsningsrapport for Holbæk spildevandsplan 2020-2030

Link til miljøvurdering af Holbæk kommunes spildevandsplan 2020-2030

Høringen

Miljøvurderingen af forslaget til spildevandsplan 2020-2030 bliver fremlagt til høring i 8 uger, kort efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.