Spildevand 2020-2030

Velkommen til Holbæk Kommunes digitale spildevandsplan 2020-2030.

Her kan du få overblik over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i Holbæk Kommune og rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen.

Spildevandsplanen beskriver, hvordan vi ønsker at håndtere spildevandet i Holbæk Kommune. Planen er besluttet af politikerne og er en "køreplan" for kommunens administration og for kloakforsyningen (Fors A/S). Samtidig giver planen borgene et indblik i, hvad vi i Holbæk Kommune allerede har sat i værk for at beskytte naturen og miljøet og ikke mindst, hvad vi agter at gøre i fremtiden.

De vigtigste ændringer i forhold til gældende plan er:

  • Ny tiårig planperiode 2020-2030
  • Plan for gennemførelse af forbedret rensning af spildevand i det åbne land
  • Håndtering af spildevand i kolonihaver
  • Strukturplan for renseanlæg
  • Ændring af planstatus for visse kloakoplande (eksisterende lokalplaner)

Du kan se listen over adresserne, som er tilføjet/udgået, ved at klikke på link til liste over ejendomme der er tilføjet/udgået af Spildevandsplanen.

For yderligere informationer kan spildevandsteamet kontaktes på mail: spildevand@holb.dk eller på telefon 72368237.