Tids- og investeringsplan

Gennemførelsen af de opstillede miljøforbedrende tiltag i spildevandsplanen medfører en række anlægstiltag og investeringer som angivet i tids- og investeringsplanen nedenfor.

Den overordnede prioritering af de i spildevandsplanen angivne aktiviteter er baseret på en økonomisk, miljø- og driftsmæssig afvejning. Prioriteringen justeres løbende, således at nye, aktuelle eller relevante aktiviteter til ethvert tidspunkt enten kan fremskyndes eller påbegyndes uden videre hensyntagen til den i denne spildevandsplan anførte prioritering.

Den angivne økonomi er baseret på overslag ud fra aktuel viden. Specielt ved større investeringer kan en egentlig prissættelse først fastsættes i en projekteringsfase.

Alle investeringer er angivet i tusinde kr. og eksklusiv moms.

 

År 2020 2021 2022 2023 2024 2025  2026 2027 2028 2029
                     
Kontraktlig medlemskab 1.000 1.000  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Separatkloakeringer                     
Tølløse  6.000 11.500                 
Undløse 500 2.000   7.000            
Store Merløse       1.500 10.000 4.650         
Tjebberup       1.000 10.000 4.400        
                     
Spildevandskloakering                     
Orø, etape 3 1.500 19.000 19.000 3.500             
Brorfelde  500                   
Søstrup 1.050                  
Tuse Vest 2.250                   
Gamlebro 200 3.200                 
Hellestrup Nord 200 1.400                 
Sdr. Asmindrup 200 1.600                 
Store Grandløse     1.000 7.250            
Uglerup Huse         1.950           
Hanerup         2.100           
Regstrup          1.050           
Mørkøv           750          
Kastrup Strand         2.000 10.000 5.900       
Tobjerg Strand           1.500 12.000 5.700     
Dramstrup           3.750         
Mårsø/Dragerup               5.550     
Løserup Strand               1.500 15.000 5.500
Svinninge/Kundby               1.950     
Knabstrup Hovedgård                  500     
Jyderup                 1.500  
Jonstrup                 1.200   
Gedebjerg Camping                 300   
St. Merløse Bagmarken                 2.100   
Audebo Strand                 1.000 7.250
Tølløse/Undløse/ Igelsø m.m.                   3.600
Hagested Huse                   2.550
Nedlægning renseanlæg                     
Hellestrup Syd 500 4.000                
Næsby     4.500              
Godthåb/Favrbo       1.500             
Regstrup     500 4.500            
Vedligeholdelse 5.800 5.800 5.800 5.800  5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800
                     
Byggemodninger 13.800 16.500 16.700 12.000 12.000 10.000  10.000 10.000 10.000 10.000
                     
Drift renseanlæg  14.800 15.600 20.000 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500
                     
Total 48.300 81.600 68.500  64.550 66.150 60.600 54.200 51.500 57.400 55.200