Aktuelle høringer og afgørelser

Digital annoncering

På denne side offentliggøres f.eks. lokalplaner, kommuneplantillæg, landzonetilladelser, samt afgørelser der vedrører miljø og planer.

  • Høringer: Som borger har du mulighed for at sende et høringssvar - fristerne fremgår i venstre side.

  • Afgørelser: Eventuelle klagefrister fremgår af teksten i afgørelsen.

Når du klikker dig ind på det enkelte opslag, finder du yderligere information - f.eks. afgørelser, klagemuligheder og kontaktoplysninger.