Jyderup Handleplan

Forord

Efter et stort politisk ønske om at skabe gode rammer for frivillighed, turisme og foreningsliv i Jyderup, samt at medvirke til den samlede udvikling af Jyderup blev en handleplan igangsat i december 2017. Administrationen og lokale ildsjæle samarbejdede i udarbejdelsen af anbefalinger til realisering af udviklingsprojekter under fire tema, Turisme, Ejendomme & Udvikling, Byudvikling og Boligudvikling. Der blev nedsat temagrupper, hvor lokale ildsjæle og administrative medarbejdere løftede opgaverne i fællesskab – med fokus på lokale, såvel som faglige perspektiver. Jyderup Handleplan var den første af sin type af planer i Holbæk Kommune, og krævede derfor nye forståelser inden for samarbejde, både internt og eksternt.  Generelt set, var processen største styrke – en stor læringsproces i hhv. samarbejde og inddragelse, for både administrationen og de lokale ildsjæle i Jyderup.

Proces

Arbejdet med Jyderup handleplan blev igangsat i 2017 og resulterede blandt andet t i; nyt liv i Rådhuset, igangsættelse af to nye lokalplaner og tilskud til byrumsinventar og byrum i Jyderup. Læs mere i dokumentet, som kan downloades ovenfor til højre.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til handleplanen kan du kontakte Vækst ig Bæredygtighed, Plan og Byg på plan@holb.dk