Indledning

Inden for indsatsområder har kommunen mulighed for at regulere nitratbelastningen, hvis der er angivet retningslinjer i indsatsplanen, der beskriver hvorledes dette vil blive gjort. Denne regulering er ikke erstatningspligtig.

Kommunen kan dog også mod fuld erstatning stille krav om nedbringelse eller ophør af nitratbelastende aktiviteter, hvis der er vedtaget en indsatsplan for det pågældende indsatsområde.

Holbæk Kommunes retningslinjer for indsatsområder fremgår af den følgende fane.

Udsigt fra Stensbjerg til Isefjord.