Indledning

Vandforsyningen i Holbæk Kommune bliver varetaget af 1 offentlig ejet og 52 private almene vandværker. Herudover findes der 11 ikke almene vandværker, dvs. værker med 3 - 9 tilsluttede ejendomme, 29 indvindinger til erhverv, 5 til institutioner og 18 tilladelser til markvanding. I forbindelse med udarbejdelse af denne vandforsyningsplan er der foretaget tilsyn på 63 vandværker.

Resultatet af denne gennemgang kan ses under fanebladet Find dit vandværk.

Indvindingen til disse vandværker foregår fra 143 boringer. Både boringer og vandværker er blevet registreret og bedømt.

Kortbilag

Den nuværende forsyningsstruktur fremgår af to kortbilag.

- Kortbilag 1.
Placeringen af vandværker, ledningsnet og boringer
kortbilag_1.pdf (14.9 MB)

- Kortbilag 2.
Forsyningsområderne
kortbilag_2.pdf (15.7 MB)