Status

Vandforsyningen i Holbæk Kommune bliver varetaget af 1 offentlig ejet aktieselskab og 52 private almene vandværker.

Herudover findes der 11 ikke almene vandværker, dvs. værker med 3 - 9 tilsluttede ejendomme.

Indvindingen til disse vandværker foregår fra 143 boringer. Både boringer og vandværker er blevet registreret og bedømt.

En række vandværker i Holbæk Kommune indgår i samarbejdet VN (Vandfællesskabet Nordvestsjælland), der er stiftet for at kunne levere vand til Kalundborg Forsyning. VN har en aftale om en årlig levering på 1,9 mio. m3 vand.

I forbindelse med udarbejdelse af denne vandforsyningsplan er der foretaget tilsyn på 63 vandværker. Resultatet af denne gennemgang kan ses under fanebladet Find dit vandværk.

Endvidere er der 29 indvindinger til erhverv, 5 til institutioner og 19 tilladelser til markvanding. Disse er behandlet under fanebladet Forbrugerne > Private boringer.

Oversigtskort over vandværker i Holbæk Kommune