Cykelstiplan 2021

Forord

Kommunalbestyrelsen vedtog 15. december 2021 Holbæk Kommunes nye cykelstiplan.

Politikerne har i samarbejde med diverse lokalfora vedtaget at der skal være fokus på skolebørn, trafiksikkerhed og et sammenhængende stinet, som danner grundlaget for en prioritering og rangering af 144 cykelstiprojekter. Formålet med cykelstiplanen er at danne en bedre grundlag for at vælge hvilke stier der kan etableres.

Cykelstiplanen bygger på den gamle stiplan og har derudover inddraget borgere og lokalfora, som har haft muligheden for at bidrage med ønsker strækninger hvor de mener der mangler cykelstier eller bedre forhold for cyklisterne. Der er med udarbejdelse af planen ingen sikkerhed for, at de anførte projekter gennemføres.

Se Cykelstiplan 2021

Her kan du downloade

Cykelstiplan 2021
Kort cykelstier
Udpegning af cykelstier

Download Cykelstiplan 2021

Download de enkelte dele af cykelstiplanen ved at følge linkene ovenfor i højre side eller

Download den samlede Cykelstiplan 2021 her (2.84MB)

Spørgsmål

Har du spørgsmål til Cykelstiplanen, kan du kontakte Vækst og Bæredygtighed, Trafik, Bolig & Risiko på vejogtrafik@holb.dk.