Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Orø

Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og indsatsplanlægningen er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at forsyningen med drikkevand fortsat kan baseres på simpel behandling af grundvandet.

Printervenlig indsatsplan for Orø

Her kan du downloade printervenlig indsatsplan for Indsatsområde Orø pdf

Find dit vandværk

Du kan enten søge via et kort, søge på din adresse i feltet herunder, eller, hvis du allerede ved, hvilket sted du får vand fra, klikke direkte på dit vandværk i listen. Hvis du klikker på kortet, eller benytter adressesøgefeltet, vil dit vandværk automatisk vises.

> Søg på kort
> Vælg fra liste