Betalingsvedtægt

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune, har i henhold til bestemmelserne i gældende bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg vedtaget en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet kommunens kloakforsyning.

Betalingsvedtægten har til formål at angive reglerne for kloakforsyningens indtægter fra vandafledningsbidrag, særbidrag, tilslutningsbidrag etc.

Fors A/S skal økonomisk hvile i sig selv og taksten for afledning af spildevand, godkendes/legaliseres af kommunalbestyrelsen for et år ad gangen.

Den gældende betalingsvedtægt, kan altid indhentes i opdateret form på Fors A/S`s hjemmeside. Du kan komme videre til Fors A/S hjemmeside ved at klikke på link til fors.dks hjemmeside.