Delområder

07.01 Engene ved Svinninge-Avdebokanalen
Åbent areal med ferske enge. Området har ikke været opdyrket og har et stort naturindhold, som er karakteristisk for engarealer. Tidligere strandeng ved lammefjorden.

07.02 Kulbjerg
Lukket landskabsrum mellem Hørby Skov og Hørbygård mod syd og Møllebjerg mod nord. Mod vest afgrænsning af Hagested Skov og mod øst af Bavnehøj. Store marker med en del vildtremiser. I området findes også bakkerne Tåderup høje og Kulbjerg. Selv om det er store marker, så opleves dette delområde meget lukket.

07.03 Strandengen
Området er svært at erkende fra offentlig vej og gemmer sig bag det faldende terræn og bevoksningen langs med kysten. Der er ingen adgang til kysten og bevoksningen forhindrer en del udsyn langs kysten.