Delområder

25.01 Banke Huse
Samling af småbrug, som ligger langs mindre veje. Området ligger relativt lavt mellem mindre bakker og opleves derfor kun, når man er i selve området. Mindre marker og området har en større tæthed end den øvrige del af område 25.

25.02 Frederikshøj
Herregårdslandskab omkring hovedgården Frederikshøj. Delområdet minder på mange måder om naboområdet 24 Vedebjerg, men er tydeligt adskilt fra dette af de store skove. Delområdet indgår oplevelsesmæssigt tydeligt i område 25 Krøjerup. Der er store marker og vid udsigt. Langs flere veje findes dog en del beplantninger, der begrænser oplevelsen af landskabet.

25.03 Søndersted Lyng
Mose og lyngområde, som i dag er meget tilgroet. Især i den vestlige del, kaldet Sibberup Mose, findes en del granplantninger. Det er også her, de fleste åbne vandflader findes. Området lukker sig om sig selv og centralt findes enkelte marker, som indgår i lukkede rum. Området har gennem de seneste 100 år ændret sig fra at være helt åbent til nu at være meget tilgroet og lukket i takt med, at græsning og høslet er ophørt