Rumlige forhold

Skala: Stor
Rumlig afgrænsning: Åben
Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt
Støj: Stille

Området er stort, velafgrænset, meget ensartet og åbent. Området fremstår roligt på trods af tilstedeværelsen af vindmøller og højspændingsledninger.

Helheder og enkeltelementer

Kulturhistoriske helheder
Området er i sig selv en kulturhisotrisk helhed med historien om tørlægningen af vejlen. Tørlægningen skete i årende 1852-62.