Geologi og jordbund

Hele området er et tørlagt marint forland. Jordtypen er primært sandblandet lerjord og finsandet jord.

Terræn

Området er en flade.

Vandelementer

Der forekommer afvandingskanaler i området.