Geologi og jordbund

Området består hovedsageligt af moræne med marint forland. Der forekommer kystskrænter flere steder. Den primære jordtype er lerblandet sandjord.

Kystskrænt på den østlige kyststrækning

Terræn

Størstedelen af øen har et let bølget, småbakket terræn, som er faldende mod kysterne. Den vestlige del af øen er flad og især på den sydøstlige del af øen forekommer der markante bakkepartier.

Terræn ved den østlige kyst

Vandelementer

Der forekommer ikke egentlige vandelementer som åer og moser på øen. Vandet er hovedsageligt repræsenteret langs kyststrækningen.

Udsigt til de modstående kyster i Holbæk og på Tuse Næs.

Kyst

Orø er beliggende som en ø i Lammefjorden, kysten veksler mellem strandenge, vådere områder og kystskrænter, enkelte steder forekommer begge dele. Der er god visuel sammenhæng langs kysten i de ubebyggede områder. Strandbredden er genrelt smal og stenet. På den nordvestlige del af øen ved Nørre Stænge findes en mindre sandstrand.

De mange kystskrænter skaber oplevelsesrige rum ved kysten. Der er stor variation i udsigten fra hele øens kyststrækning. Fra sydvest er der udsigt mod Holbæk by, fra vest mod Tuse Næs og de skovklædte skrænter og sommerhusområder. Fra nord er der udsigt dels til Orøs egne kyster og dels til Isefjordens vande. Mod øst er der udsigt til et varieret landskab med bebyggelser, landbrug og spredt beplantning.

Orø havn i Brønde.