Pjece om pesticider

Der udarbejdes en pjece om brug af pesticider blandt private. I pjecen opfordres til ikke at anvende pesticider til formål, der ikke er relateret til landbrug, dvs. at undlade at sprøjte i haver, indkørsler og gårdspladser. Kommunen udarbejder og trykker pjecen, mens vandværkerne står for udsendelsen af pjecen til dets forbrugere.

Andre informationskampagner rettet mod grundvandsbeskyttelse kan overvejes.