Krav til indsatsplanens indhold

I Miljøministeriets bekendtgørelse om indsatsplaner er det angivet, hvad en indsatsplan mindst skal indeholde:

  • Et resumé af den kortlægning, der er grundlaget for indsatsplanen.
  • En angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres.
  • En angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres i indsatsområdet, samt retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan udarbejdes, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen.
  • En angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem der skal gennemføre overvågningen.
  • En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse.

Herudover bør en indsatsplan indeholde en vurdering af de økonomiske udgifter forbundet med indsatsplanen.

En indsatsplan skal ligeledes indeholde en tidsplan for gennemførelsen af den samlede indsatsplan.

I planens øvrige dele er der foretaget en gennemgang af den udførte kortlægning på hele Orø, og de indsatser som skal gennemføres for alle vandværker på øen, hvornår de skal gennemføres, og hvem der er ansvarlige for deres gennemførelse. Desuden er der udført en overordnet vurdering af udgifterne forbundet med indsatserne.

Lovgivning

Den seneste bekendtgørelse om indsatsplaner er udarbejdet i 2015 og kan findes her