Forord

”Et trafikuheld har store konsekvenser. Ikke bare for de involverede og berørte, men også for samfundet. Derfor gør vi en markant indsats for at nedbringe antallet af trafikuheld og tilskadekomne. Med Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 har vi fået et redskab, der på baggrund af uheldsstatistik, møder og dialog med bl.a. skoler, ungdomsuddannelser og lokalfora udpeger og prioriterer de områder, hvor der er brug for, at vi højner trafiksikkerheden for lette trafikanter og skolebørn,” - fortæller John Harpøth, viceborgmester og formand for Udvalget for Klima og Miljø.

John Harpøth påpeger samtidig en sidegevinst, idet en sikker infrastruktur samtidig kan medvirke til, at flere trafikanter vælger en transportform, som fremmer sundhed og er klimavenlig. Derudover skal der også lyde en stor tak til de borgere, der er kommet med input til udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplanen.

Download trafiksikkerhedsplanen

Her kan du downloade Trafiksikkerhedsplan 2020-2025

Vedtagelse

Trafiksikkerhedsplanen 2020-2025 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune på mødet d. 11. december 2019.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til Trafiksikkerhedsplanen kan du kontakte Vækst og Bæredygtighed - Holbæk Kommune.

E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk