Kulturmiljøer i byerne

Formålet med at lade udpegningerne af værdifulde kulturmiljøer i byerne indgå i kommuneplanens retningslinjer er, at beskytte og bevare de væsentligste kulturhistoriske spor i byerne fra menneskets udviklingshistorie. Udpegningerne skal sikre, at for eksempel ny bebyggelse, byudvikling, anlægsarbejder m.v. sker i respekt for de kulturhistoriske beskyttelsesinteresser.

Download beskrivelser af udpegede kulturmiljøer i byerne

Ahlgade

Bakkekammen og Møllevangen

Holbæk Skibsværft

Holbæk Slots Ladegård

Kalundborgvej

Kaserneområdet

Midtbyen

Smedelundsgade

Stenhus Kostskole

Sygehjemmet, Holbæk

Østre Skole og arbejderkvarteret

Jyderup Stationsby

Tølløse Stationsby