Når ord bliver til handling

Klimaet ændrer sig. Ved polerne smelter isen og i Danmark har vi allerede oplevet de første eksempler på voldsomt vejr, som menes at være et resultat af klimaforandringerne. Det kan få store konsekvenser for vores samfund, hvis vi ikke begynder at tilpasse os til fremtidens klima allerede nu. Men klimaændringer giver os også mulighed for at skabe ny vækst, udvikle bæredygtige teknologier og indrette os på en mere hensigtsmæssig måde. Staten har besluttet, at en del af opgaven med at klimatilpasse det danske samfund, skal varetages af landets kommuner, som skal udarbejde klimatilpasningsplaner.

I Holbæk Kommune ser vi det som en chance for at komme fra ord til handling – på vores egen måde. Klimatilpasningsplanen indeholder konkrete bud på handlinger, som Holbæk Kommune og Forsyning i fællesskab vil tage fat på. Vi gør det for at afbøde effekten af klimaforandringerne. Da Holbæk er en kystkommune skal vi både forholde os til regnvand og havvand. Klimatilpasningsplanen indeholder også en beskrivelse af, hvordan vi er kommet frem til, hvilke handlinger der skal foretages først. Det er sket ved hjælp af en kortlægning af problemerne og af de værdier, der skal beskyttes. Det mener vi giver et godt grundlag for at prioritere indsatsen, da vi ikke kan løse alle problemer på en gang.

I første planperiode er der udpeget risikoområder, som dækker kloakerede områder i Holbæk by og landsbyerne. Denne prioritering er sket fordi værdikortlægningen har vist, at værdierne er koncentrerede i byområderne. Ved revision af planen til anden planperiode kan det vurderes, om der skal udpeges risikoområder i det åbne land. Konsekvensen af klimaforandringerne afhænger af eksisterende forhold, såsom infrastruktur, kloakering og befæstningsgrad. På samme måde vil løsningen være forskellig alt efter, hvor man befinder sig. Særligt er der forskel på løsningerne mellem land og by. I nogle tilfælde kan man løse et problem med oversvømmelse i byområder ved at gøre en indsats for at tilbageholde vandet på landet. Ofte vil løsninger, der er placeret på landet, være billigere end løsninger i byerne.

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om 1. generation af klimatilpasningsplaner i Holbæk Kommune. Vi havde et ønske om at komme fra ord til handling i 2013, helt i tråd med Statens krav. Derfor er kortlægningen foretaget på det eksisterende datagrundlag. Men det vil være en løbende proces i årene fremover at forbedre og udbygge datagrundlaget. Dette sker sideløbende med, at vores viden om klimaforandringernes faktiske konsekvenser også forbedres. Derfor er der tale om en dynamisk plan, hvor vi hele tiden skal sikre, at vi foretager valg på det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Det er ikke alle problemer i forhold til klimatilpasninger Kommunen eller Forsyningen skal løse. Den enkelte grundejer har også et ansvar. Du kan læse meget mere om, hvad der er dit eget ansvar og hvor vi forsøger at finde en fælles løsning inde i planen.