Område 1.3: Holbæk - Skagerakvej - Rundkørsel - vejareal

Ved mindre regnskyl end svarende til en ti års hændelse, vil regnvandsbassinet ved rundkørslen ved Skagerakvej i Holbæk blive så belastet, at det forårsager oversvømmelser ved vejanlægget.

Mulige løsninger

Der er mulighed for at lave et alternativt klimatilpasningsprojekt efter medfinansieringsbekendtgørelsens §4, hvor der sker en udvidelse af regnvandsbassinet. Der er behov for en forundersøgelse forud et eventuelt anlæg og afværgeprojekt kan detailprojekteres.

Indsatsområde 1.3: Holbæk - Skagerakvej - Rundkørsel - vejareal

Oversvømmelse ved Skagerakvej. Kilde: Holbæk Forsyning.