• Forside /
  • Udviklingsplan for Holbæk bymidte

Om Udviklingsplanen

Arbejdet med Udviklingsplan for Holbæk bymidte blev igangsat på kommunalbestyrelsesmøde 16. december 2020.

Målsætningerne for Udviklingsplan for Holbæk bymidte er:

  • at fastholde og styrke bymidten som det naturlige centrum i Holbæk, og samtidig opnå større synergi med nye investeringer og byudviklingsprojekter, herunder en styrket forbindelse mellem stationen, handelsstrøgene og havnen
  • at planen, med udgangspunkt i byens eksisterende liv og rum, identificerer og prioriterer projekter og derigennem sætter en klar retning for, hvilke rum og forbindelser, der skal arbejdes med og således sikre bymidten en bæredygtig fremtid
  • at understøtte byens detailhandelsliv og cafe og restaurationsbranchen gennem attraktive byrum og god tilgængelighed. Bylivet skal være løftestang for mere handelsliv og omvendt
  • at arbejde med en ny tilgang til mobilitet i bymidten, med fokus på tilgængelighed for alle og skabe muligheder for ophold af længere varighed. Herunder at skabe en bymidte, hvor der er balance mellem bilister, fodgængere og cyklister, således bymidten understøtter øget bevægelse i byens rum.

Udviklingsplanens indhold:

Udviklingsplan for Holbæk bymidte består af et hoveddokument, der definerer konkrete anbefalinger til udviklingen af ​​Holbæk bymidte over de kommende år. Hoveddokumentet er suppleret med et bilag, der redegør for den analytiske proces og danner baggrund for de konkrete anbefalinger.

Hoveddokumentet definerer en vision og en række strategiske anbefalinger. Disse opnås gennem konkrete fysiske og organisatoriske indsatser. De fysiske indsatser udgør en bruttoliste af anbefalinger til konkrete tiltag på bymidte niveau (hele bymidten) og på bydelsniveau (konkrete geografiske områder inden for bymidten). Sammen med de organisatoriske indsatser er de fysiske tiltag udgangspunkt for det konkrete arbejde, den kommende kommunalbestyrelse kan tage fat i og arbejde videre med.

Udviklingsplanen har et ti-årigt sigte 2021 – 2031, og skal ses i sammenhæng med kommuneplanen.

Læs hele udviklingsplanen via link på siden her

Udviklingsplanen for Holbæk bymidte erstatter Holbæk - Byrumsplan fra 2007. Andre planer der tidligere har henvist til Holbæk - Byrumsplan 2007, vil således henvise til udviklingsplanen fremadrettet. Planen er ikke en juridisk bindende plan.

 

Udviklingsplan for Holbæk bymidte

Udviklingsplan for Holbæk Bymidte definerer en vision og en række strategiske indsatser for udviklingen af Holbæk bymidte over de kommende år.

Hent Udviklingsplan for Holbæk bymidte her.

Den analytiske baggrund for de strategiske indsatser kan læses i dette bilag.

Miljøscreening af udviklingsplanen ses her

 

Vedtagelse

Udviklingsplanen for Holbæk bymidte er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune den 16. juni 2021.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til udviklingsplanen kan du kontakte Vækst og Bæredygtighed - Holbæk Kommune.

E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk