Forord

Holbæk Byråd vedtog den 25. november 2009 Stiplan for Holbæk Kommune.

Stiplanen er en langsigtet plan, der både skal sikre eksisterende stier og give mulighed for at gennemføre de nye stistrækninger, som er angivet i planen. Formålet med stiplanen er, at få skabt sikre stier til skoler og stationer samt at få skabt bedre mulighed for at komme til at færdes i det åbne land.

Stiplanen bygger på eksisterende stier, tidligere planlægning og på forslag fra lokalfora, interesseorganisationer og borgere. Der er med udarbejdelsen af planen ingen sikkerhed for, at de anførte stier vil blive gennemført.

Download Stiplanen

download den samlede stiplan her (57.7 MB)

Bemærk

Stiplanen er ikke en oversigt over eksisterende stier. Kortet i stiplanen kan derfor ikke bruges i forbindelse med vandreture. De markerede linjer i stiplanen er planlagte stiforløb, som ikke er skiltede, og der er strækninger hvor der ikke er offentlig adgang i dag.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til Stiplanen, kan du kontakte Vækst og Bæredygtighed, Natur på natur@holb.dk.