Midlertidig udledningstilladelse med lempede krav til rensning og overløb til Holbæk Renseanlæg

Holbæk Kommune har d.d. udstedt en midlertidig udledningstilladelse med lempede krav til rensning og overløb til Holbæk Renseanlæg, under renovationen af denne.

Udledningstilladelsen er gældende indtil august 2024, hvorefter de lempede krav ophører. Du finder tilladelsen ved at klikke på linket herunder.

Midlertidig udledningstilladelse til Holbæk Renseanlæg

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af dig, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.
Klagefristen er d. 09-10-2023 og klagevejledningen fremgår på side 3 i tilladelsen.

Er der spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte spildevandsteamet på tlf.: 72368237 eller på mail: spildevand@holb.dk