Om Boligstrategien

Arbejdet med boligstrategien blev igangsat af kommunalbestyrelsen den 23. januar 2019. Målsætningerne for boligstrategien er, at:

  • at Holbæk Kommune i største mulig omfang indfrier potentialet på op imod 2.700 boliger de næste fem år
  • at potentialer og styrker i lokalsamfundene afdækkes
  • at boligstrategien, tilgodeser nye boligområder i lokalområderne samt fremtidige bolig- og samværsformer - herunder behovet for mindre boliger

Boligstrategien danner grundlag for fremtidige politiske prioriteringer og medvirker til, at der fremadrettet sker boligudvikling både i og udenfor Holbæk by - for at sikre levedygtige lokalsamfund i hele Holbæk Kommune.

Der har som led i udarbejdelsen af boligstrategien været gennemført borgermøder med alle 18 lokalområder i Holbæk Kommune. På møderne har der været værdifulde drøftelser, og møderne har givet et større kendskab til de lokale muligheder, planer og ideer for udvikling. Desuden har der været afholdt borgermøder om exometric-rapporten, der i sin tid dannede grundlag for målsætningerne.

Boligstrategien består af to dele:

  • Strategien, der indeholder fremadrettede handlinger for at nå målsætningerne
  • Lokalområdegennemgang der indeholder beskrivelse af styrker, udfordringer og udviklingspotentialer for de enkelte lokalområder.

Strategien beskriver kommunens handlemuligheder, og de virkemidler der skal til i forhold til at drive udviklingen i den ønskede retning. 

Se Boligstrategien

Her kan du downloade boligstrategien

Boligstrategien i lav opløsning (4,7 MB)

Boligstrategien i høj opløsning (53 MB)

Vedtagelse

Boligstrategien er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune den 26. august 2020.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til Boligstrategien kan du kontakte Vækst og Bæredygtighed - Holbæk Kommune.

E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk