Tidsplan

Vandløb

På baggrund af de udpegede indsatser og de valgte kriterier for indsatsen er der opstillet en tidsplan for vandløb.

I tabellen er der angivet et årstal for hvornår indsatsen forventes at blive påbegyndt, et puljenummer, angivelse af vandløbsstrækning og en bemærkning om vandløbsstrækningen er et grænsevandløb. Vandløbsstrækninger under et puljenummer vil blive behandlet samtidigt. Det er typisk at strækningerne under samme puljenummer ligger geografisk samlet.

NaturErhvervstyrelsen har gjort opmærksom på, at der i planperioden kan blive gennemført ny lovgivning, der kan få betydning for den konkrete gennemførelse eller prioritering af indsatserne.

Signaturforklaring til strækning:

Spærringer:
Restaureringer:
Genåbning af rørlagte vandløb:

Årstal Pulje Strækning Bemærkninger
2015 1 Åmose Å - Stridsmølle Grænsevandløb. Forundersøgelse er gennemført
  Tilløb til Ravnebæk (ROS_2.1_06060) Forundersøgelse er gennemført
3 Elverdams Å Grænsevandløb. Forundersøgelse er gennemført
Elverdams Å Grænsevandløb. Forundersøgelse er gennemført
Tilløb til Elverdams Å (ROS_2.2_04560) Forundersøgelse er gennemført
Tilløb til Elverdams Å (ROS_2.2_04560) Forundersøgelse er gennemført
4 Truelsbæk – ved Jernbanen  
5 11-39 tilløb Gyrstinge Sø Grænsevandløb
6 Tilløb til Skarresø (ROS_2.1_04520  
Tilløb til Skarresø (ROS_2.1_04520) Grænsevandløb
Tilløb til Skarresø (ROS_2.1_04500) Grænsevandløb
7 6-26 Lærkehuse (ROS_2.2_01760)  
Tåstrup Å  
Tysinge Å amt – ved Tåstrupvej  
Lyngbækken  
Kalvemose Å – Rørvangsparken  

Spildevand

Spildevandet fra renseanlægget i Maglesøer blevet afskåret føres til Regstrup renseanlæg.
Alle regnvandsbetingede udløb med en indsats overfor er planlagt til at være gennemført inden udgangen af 2015. Indsatsen overfor 8 af udløbene er allerede i dag gennemført.
Indsatsen overfor de 1380 ejendomme i det åbne land, som skal opfylde rensekravene, vil blive gennemført i løbet af planperioden.

Grundvand

Der skal ske en indsats for at sikre minimumvandføringen i Regstrup Å ved Ll. Knabstrup. Denne indsats er planlagt til at skulle gennemføres i 2015.