Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandområdet. Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne, inden for hvilke den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden.

Statens vandplaner 2012 -2015, der er gældende for Holbæk Kommune, indeholder ikke indsater overfor grundvandsområderne i Holbæk Kommune.

Holbæk Kommunes byråd vedtog i foråret en ny vandforsyningsplan gældende 2012-2021. Heri er der bl.a. henvist til at fremtidige lokaliseringer af indvindinger vil afhænge af eventuelle krav i denne og kommende vandplaner.