Spildevandsplanen

Spildevandsplanen er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandområdet.

Kommunen skal i spildevandsplanen gennemføre vandplanernes indsatsprogrammer for den spredte bebyggelse, regnvandsbetingede udledninger og renseanlæg, herunder angive tidsplanen for gennemførelsen af indsatsen. Indsatserne overfor spildevand er der redegjort for i afsnittet "Spildevand" under indsatser.

Ændringer i spildevandsplanen som følge af Statens Vandplan.

Holbæk Kommunes Spildevandsplan skal ved den næste revision ændres:

  • så renseklasserne for spildevand i det åbne land er i overensstemmelse med vandplanens fastsatte renseklasser.
  • så det fremgår at vandplanens fastsatte mål om, at 1380 ejendomme i det åbne land skal have påbud om forbedret rensning eller kloakeres.