Kommuneplanen

Kommunerne udarbejder kommuneplaner, der dels indeholder en beskrivelse af kommunens overordnede udvikling, dels tematisk opdelte retningslinjer for arealanvendelsen samt rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplanen kan være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen kommer til at ske i samspil med andre interesser i det åbne land. Mens kommuneplanen alene er bindende for kommunen, er lokalplanen bindende for borgernes/grundejernes fremtidige arealanvendelse inden for planens område. Der kan foretages ændringer i kommuneplantemaerne og/eller i rammer for lokalplanlægning, som fremmer målene i vandplanerne.

Holbæk Kommune har igangsat arbejdet med en ny kommuneplan som skal vedtages i efteråret 2013. Vandplanens krav vil blive indarbejdet i den nye kommuneplan, så denne ikke strider mod vandplanen. Rettelserne til den eksisterende kommuneplan vil tage form af et kommuneplantillæg.